Vítam Vás na svojich stránkach

O čom nie je možné hovoriť, tým sa musí ochorieť.
Gerhard Danzer


O Z N A M

V dňoch 27.6. – 6.7.2022 sa na psychiatrickej ambulancii nebude pracovať z dôvodu čerpania dovolenky

Zastupovanie:

MUDr. Broňa Patakyová
MUDr. Gabriela Šedivá
Psychiatrická ambulancia
Rastislavova č. 43
Košice
Č.tel. 615 27 24

Pravidelne užívané lieky na základe lekárskeho nálezu nie staršieho ako 1/2 roka predpíše obvodný lekár.
Akútne prípady po 16,00hod budú ošetrené na príjmových psychiatrických ambulanciách podľa miesta bydliska


Adresa ambulancie: Poliklinika Ťahanovce, Americká trieda , 040 13 Košice

Objednávajte sa prosím len na tel. 055/636 09 73

Kontakt: psychiater@drabova.sk

Ordinačné hodiny:
Pondelok 7:30 do 14:00
Utorok   7:30 do 14:00
Streda  12:00 do 18:00
Štvrtok  7:30 do 13:00
Piatok   7:30 do 13:00